ტექნო ბუმში ტექნიკაზე ვრცელდება 1-დან 5-წლამდე  გარანტია.

საგარანტიო მომსახურებას ახორციელებს მწარმოებლების მიერ  ავტორიზებული სერვის ცენტრები.

- საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას

- სარემონტო ვადა განისაზღვრება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად.

- საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა წარადგინოს სავაჭრო ორგანიზაციის და მწარმოებლის მიერ სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი.

- საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.