კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი

სოფო ჯაფარიძე

ტელ: 243-01-02 (1012)

ელ. ფოსტა: sdjaparidze@technoboom.ge