ექსკლუზიური პირობები:

 • სესხის ვადა:24 თვე
 • წინასწარი შესატანი: 0%
 • საკომისიოს: 0%

სტანდარტული პირობები:

 • საპროცენტო განაკვეთი 0%–დან
 • სესხის მინიმალური თანხა 150 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური თანხა 5,000 ლარი
 • სესხის ვადა 24 თვემდე
 • სესხის ვალუტა ლარი
 • თანამონაწილეობა 0%–დან

ექსკლუზიური პირობები: 

 • სესხის ვადა: 3-36 თვე
 • წინასწარი შესატანი: 0%
 • საკომისიოს: 4,9%; 5,9%;  12,7%;

სტანდარტული პირობები:

 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი : 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი: 20-70 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 150 ლარი
 • სესხის მოცულობა: 150-5000 ლარი
 • სესხის ვადა: 3-36 თვე
 • თანამონაწილეობა: 0%-დან (აქციით)
 • თანამონაწილეობა: 2% საკომისიო,მინიმუმ 10 ლარი (სტანდარტული)

ექსკლუზიური პირობები: 

 • სესხის ვადა: 6; 9; 15+1%; 24 თვე
 • წინასწარი შესატანი: 0%
 • საკომისიოს თვეში: 1 ლარი (24 თვე); 6% (15 თვე); 10% (9 თვე); 6% (6 თვე)

სტანდარტული პირობები:

 • სამომხმარებლო განვადების პირობები:
 • თანამონაწილეობა 0% - დან
 • განვადების მოცულობა 100-დან 5,000 ლარის ჩათვლით
 • ვადა 3-დან 24 თვემდე
 • მსესხებლის ასაკი 20-დან 70 წლამდე
 • საკომისიო 2%
 • 2,5%

ექსკლუზიური პირობები: 

 • სესხის ვადა: 24 თვე
 • წინასწარი შესატანი: 0%
 • საკომისიოს: 0%

სტანდარტული პირობები:

 • თანამონაწილეობა: 0%–დან
 • საკომისიო: 4,9%-დან
 • განვადების ვალუტა: ლარი/დოლარი
 • ლიმიტი: 50$-დან 3000$-მდე ექვივალენტი ლარში
 • ვადა: 3-დან 24-თვემდე
 • მსესხებლის ასაკი 18-დან 70-წლამდე