სადილერო გაყიდვების მენეჯერი

ილია გოგიტაძე

ტელ: +995 577 51 19 51  243-01-02 (შიდა 1101)

ელ. ფოსტა: igogitadze@technoboom.ge